उन्नत भारत अभियान अंतर्गत एस.व्ही.के.एम. चा इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजी विद्यार्थ्यांचा अंजन गाव येथे सर्वे